Reklama

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,Obchodné podmienky“) upravujú pravidlá používania internetového portálu umiestneného na doméne zkouknout.cz (ďalej len ,,Portál“), ktorý je prevádzkovaný fyzickou osobou Pavel Kovář, IČ 03246078 (ďalej len ,,Prevádzkovateľ“).
 2. ,,Užívateľom” sa stáva každý návštevník, ktorý navštívi Portál.
 3. ,,Video obsahom” sa rozumie jednotlivý film / relácia / epizóda / TV prenos / športový prenos, na ktorý Portál odkazuje.
 4. ,,Poskytovateľom” video obsahu sa rozumie videotéka / streamovacia služba, u ktorej je možné Video obsah legálne sledovať.
 5. ,,Promo ponuka” je informácia o zaujímavých zľavových možnostiach, akčných ponukách a inak zaujímavých príležitostiach úspory financií pri registrácii u Poskytovateľa.
 6. Portál poskytuje Užívateľom ,,Službu“, ktorá spočíva v agregácii Video obsahu a Promo ponúk a upozorňovaní na tieto ponuky prostredníctvom zvolených komunikačných kanálov ako sú napríklad email alebo sociálne siete.

II. Práva a povinnosti

 1. Prevádzkovateľ má právo zmazať akýkoľvek Video obsah, ktorý je zjavným porušením zákona, dobrých mravov, nesúvisí s témou alebo by mohol inak narušiť kvalitu stránky.
 2. Užívateľ nie je oprávnený využívať Portál v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa a/alebo jeho účelom, najmä akýmkoľvek spôsobom obchádzať princípy fungovania Portálu.
 3. Užívateľ sa môže bezplatne zaregistrovať k odberu emailového spravodaja Portálu, ktorý Prevádzkovateľ rozosiela a v ktorom je Užívateľ upozorňovaný na najzaujímavejšie Promo ponuky, Video obsah a ďalší obsah súvisiaci s činnosťou Portálu.
  1. Takouto registráciou Užívateľ vyjadruje súhlas so zaradením svojich osobných údajov do databázy Prevádzkovateľa.
  2. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu.

III. Obmedzenie zodpovednosti

 1. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a aktuálnosť Video obsahu uvedeného na tomto portále.
 2. Všetky informácie sú poskytované zdarma, bez záruky ich plnej bezchybnej funkčnosti, úplnosti a správnosti údajov.
 3. Na tomto Portáli nie je možné priamo sledovať uvedené filmy / relácie / epizódy / TV prenosy / športové prenosy, žiadne z nich nie sú umiestnené na serveri tohoto Portálu ani Portál neobsahuje vložený obsah (tzv. embed prehrávača), ktorý by bol v rozpore s podmienkami Poskytovateľa.
 4. Na tomto Portáli sú iba uvedené trailery / spoty na Video obsah, ktoré sú umiestnené na serveri Youtube. Na tomto webe sú vložené pomocou embed video prehrávača. Prehraním týchto videí súhlasí Užívateľ so zmluvnými podmienkami služby Youtube.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Užívateľ, ktorý využije služby Portálu týmto využitím vyjadruje súhlas s týmito VOP.
 2. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.5.2023.
 3. Prevádzkovateľa je možné kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese: [email protected]
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť.
Reklama
Zavřít reklamu